Pelamin-Pelamin Terkini Dari Sutinah Collection

Pelamin ini dipasang di Kampung Charuk Kelian, Kupang, Baling, Kedah untuk pasangan ? , dan juga di Kampung Kubang Ulu untuk pasangan ?. Design yang sama dengan perubahan warna tema keemasan juga dipasang di Dewan Kilang Lama, Kulim, Kedah untuk pasangan ?.